Vogels op De Oosterhoutse

Op zaterdag 6 mei heeft de F.F.M.cie  onder leiding van Gerard van Opstal en Bart Jaspers van de Vogelbescherming Nederland deelgenomen aan de 18e Bird Watching Day van de NGF.

Het was heel vroeg en heel koud, maar prachtig in de baan. De stilte werd gelukkig doorbroken door het gekwetter van vele vogels. Door de uitbreiding van de baan hebben ze een andere route kunnen lopen en mede daardoor ook andere soorten gezien, o.a. de oeverloper rond de grote vijver bij hole 4/5/6

Dit jaar zijn 46 soorten geteld tegen vorig jaar 39.                                                                                                 

In 2016 hebben 76 golfbanen deelgenomen aan de telling  en er werden in totaal 163 soorten geteld.                                         

 

De Spreeuwenkasten.

Afgelopen periode zijn de spreeuwenkasten die enige mate openstonden voorzien van een “sluiting”, mochten nog andere kasten onderhoud nodig hebben, dan zal actie ondernomen worden.

In week 18 is de bewoning  van de kasten nagegaan, met als resultaat tot nu toe:

Kasten 122, 123, 125, 142, 160, 171, 179  zijn bezet en er zijn jongen uitgebroed, hier wordt volop door spreeuwen gevoederd.

Kasten 130, 132, 139, 167 zijn zeer waarschijnlijk bezet, er wordt nog gebroed.

In de  kasten 159 en 168 zijn koolmezen de spreeuwen  voor geweest.

 

naar boven