Bericht over baan en werkzaamheden

Beste Leden,

 

De golfweek is in volle gang met een groot aantal leden en hun gasten in de baan. Dit maakt dat greenkeeping minder werkuren beschikbaar heeft om de baan te onderhouden. Toch wordt er nog steeds kwaliteitswerk verricht. Er is blijvende aandacht voor de snelheid van de greens, een consistente rol van de bal en ook worden de bunkers iedere wedstrijddag geharkt. Er is nu tijdens de wedstrijden extra tijd beschikbaar om specifiek te werken aan de kwaliteit van de par-3 baan. Neem eens een keer de tijd om de nieuwe baan te bekijken. Met het huidige groeizame weer ontwikkelt de baan zich meer dan voorspoedig. Het wordt echt een plaatje!! De lat ligt hoog voor wat het kwaliteitsniveau betreft. De ambitie van het bestuur en zeker ook van greenkeeping is om te streven naar een van van de mooiste en uitdagendste, zo niet de beste par-3 baan van Nederland, ….……wordt vervolgd!

Wat zijn de wetenswaardigheden voor deze week?

  • Wibout van Dort, sinds 15 jaar lid van het greenkeeping team, heeft besloten per 1.9.2017 zijn dienstverband bij De Oosterhoutse te beëindigen. Wibout treedt in dienst van de gemeente Breda, waar hij het team sportvoorzieningen gaat versterken. Wibout wordt in zijn nieuwe baan klaargestoomd om t.z.t. de verantwoordelijkheid te gaan dragen voor alle kunstgrasfaciliteiten binnen de gemeente Breda. Bedankt Wibout voor je inzet over de afgelopen jaren en ik ben er zeker van dat alle leden je veel succes toewensen bij al je toekomstige activiteiten. Het ga je goed! Samen met Arijan wordt een plan gemaakt om op korte termijn in de ontstane vacature te voorzien.
  • Afgelopen week heeft iedere bespeler van de baan kunnen zien, dat er zwarte sporen te zien waren op de (voor)greens. Er is een mengsel gespoten met ijzer om het gras te harden tegen schimmel, zwavelzure ammoniak als groeistof en bitterzout voor het aanmaken van extra bladgroen. In het kort als schimmelpreventie en het stimuleren van de grasgroei. Warm en vochtig weer zoals we nu zien met ook nog relatief hoge nachttemperaturen maakt een behandeling met dit bemestingsmengsel nodig. Dit overigens allemaal volgens de GEO, Greendeal en wettelijke richtlijnen.
  • Onze vrienden de engerlingen beginnen zich weer te roeren en zijn uit hun diepe ondergrondse krochten tevoorschijn gekomen om de graswortels aan te vreten. Dit is ook niet onopgemerkt gebleven door onze andere speciale vrienden; de kraaien. Het gevolg is een beginnende schade aan de fairways. De door ons zo gewenste spreeuwen verblijven voorlopig nog ergens anders, waar het waarschijnlijk beter toeven is. Er is gratis onderdak in het broedseizoen verstrekt, maar werken als het nodig is …ho maar. Het plan is om contact te zoeken met hun management en de onvrede van de leden van de Oosterhoutse op hun inzet kenbaar te maken. Ook dit en de serieuze aanpak om de aanwezigheid van de engerlingen op termijn te verminderen wordt vervolgd!

 

Onze vrienden in beeld.

Blijf jullie op- en aanmerkingen over de baan nog steeds doorgeven via het mailadres: baancommissie@oosterhoutse.nl

Namens het bestuur,

Gerard Malcontent

naar boven