Bericht over baan en werkzaamheden

Beste Leden,

De golfweek is weer achter de rug. Door de inzet van het greenkeepingteam lag de baan er geweldig bij. Een extra compliment is op zijn plaats omdat al het benodigde werk zoals greens en fairways maaien en bunkers harken voor aanvang van de wedstrijden moest plaats vinden. Het werk op de wedstrijddagen begon dan ook al om 6 uur, als de meeste van onze leden nog lekker op een oor lagen. Chapeau mannen en Sonja. Een meespelend lid  gedurende de fantastisch georganiseerde Heerendag meldde dat zijn gasten, 1 van Bergvliet en 1 van Princenbosch onder indruk waren van de kwaliteit van de baan. Fijn te horen!!

Wat zijn de wetenswaardigheden voor deze week?

  • De aanpak van de engerlingen staat prominent op de agenda van de volgende baancommissie vergadering. Vooralsnog mogen de kraaien hun gang gaan met het verwijderen van de één- en meerjarigen. Gedurende de afgelopen jaren zijn er al vele biologische middelen zoals aaltjes, knoflook, etc. toegepast met nauwelijks of geen resultaat. Een al eerder gememoreerde optie is om de kraaien maximaal van de “engerlingendis” te laten genieten totdat alle vrienden geconsumeerd zijn en dan de schade middels het leggen van grasplaggen te repareren. Het voordeel is dat dan echt de meeste of alle engerlingen verwijderd zijn en er volgend jaar alleen éénjarigen zullen zijn. Andere creatieve innovatieve wel toegestane opties worden nog bekeken.

 

  

  

Blijf jullie op- en aanmerkingen over de baan doorgeven via het mailadres: baancommissie@oosterhoutse.nl

Namens het bestuur,

Gerard Malcontent

naar boven