Bericht over baan en werkzaamheden

Beste Leden,

Wat zijn de wetenswaardigheden voor deze week?

  • Het groot onderhoud aan alle greens op De Oosterhoutse ligt prima op schema. Het droge weer heeft daar enorm aan meegeholpen, want als de greens nat zijn kan er niet bezand worden en wordt er dan ook niet belucht. Greenkeeping hoopt deze week de werkzaamheden af te ronden.Via onderstaande foto’s is er een impressie van enige procesactiviteiten te zien…..

 

 

  • Op basis van het inmeten van green 3 en 6 en de vergelijking met het originele ontwerp heeft Frank Pont een plan van aanpak gedefinieerd met verschillende opties. De belangrijkste conclusie voor green 3 is dat het niet verstandig is om greenkeeping het werk aan het oppervlak in eigen beheer te laten aanpakken. Alle benodigde apparatuur zit niet in het equipmentbestand van De Oosterhoutse. Inmiddels zijn 3 aannemers uitgenodigd om naar de problematiek te kijken en op basis van hun ervaring en analyse ter plekke, een voorstel van aanpak te maken. Op basis van de gedefinieerde selectiecriteria en consultatie met Jan van Montfrans, onze baanadviseur, en Frank Pont, de architect, is het werk gegund aan de Enk, Groen en Golf. De werkzaamheden behelzen het beluchten tot een diepte van 35 cm met 3 cm dikke pennen, intensief beluchten met 12mm holle pennen, de gaten vullen met zand middels (handmatig) vegen, graszaaien, rollen, bemesten en beregenen.

    Deze greens worden daarna door de Enk zeer regelmatig licht bezand om de ruimte tussen de “richels” op te vullen en handmatig gemaaid. Uiteraard heeft dressen alleen zin in het grasgroeiseizoen. De overlast voor de spelers wordt tijdens het dressproces tot een minimum beperkt. Als jullie dit lezen is het grove werk op green 3 en 6 al uitgevoerd en zijn de greens weer bespeelbaar. De Enk voert de werkzaamheden uit tegen een verwaarloosbare vergoeding gezien de historische relatie tussen het management van de enk en De Oosterhoutse.

    De greens van hole 2, 4, 5 en een gedeelte van 6 volgen het normale beluchtingsproces. De oneffenheden bij deze holes worden weg genomen door er enkele malen plaatselijk te bezanden.

  • Greenkeeping gaat nog een poging wagen om de overlast van de wormhoopjes op verschillende plaatsen in de baan aan te pakken middels bestrijding van de wormen. Terwijl voor het beluchten en bezanden van de greens droog weer essentieel is, is het juist voor de toepassing van het bestrijdingsmiddel een must om juist regenachtig weer te hebben. Iedereen hoopt toch dat we nog even moeten wachten met bestrijden, zo lang mogelijk van het mooie weer genieten en de overlast van de wormen nog even accepteren. Toch?!

    Schroom niet en deel jullie advies en verdere op- en aanmerkingen met de baancommissie via het mailadres: baancommissie@oosterhoutse.nl

Namens het bestuur,

Gerard Malcontent

naar boven