Head Pro voor Golf Academy

Geachte kandidaat Head Pro,

In de zomer van 2018 heeft De Oosterhoutse Golf Club (“De Oosterhoutse”) samen met de huidige Head Pro besloten om hun relatie te beeindigen per 31 december 2018. Daardoor is De Oosterhoutse op zoek naar een nieuwe Head Pro die leiding gaat geven aan de Golf Academy bij De Oosterhoutse en gaat bijdragen aan het verder ontwikkelen van onze vereniging.

De Oosterhoutse zoekt een gepassioneerde golfprofessional met bewezen management ervaring, die als zelfstandige ondernemer de Golf Academy komt leiden. In het document 'Profiel Head Pro’ worden de kenmerken weergegeven waaraan de nieuwe Head Pro dient te voldoen.

Geinteresseerde kandidaten worden gevraagd om een schriftelijk voorstel in te dienen, waarin de volgende elementen zijn meegenomen dan wel uitgewerkt:

  • CV van de kandidaat, waaruit geschiktheid en match met gevraagde profiel blijkt; en
  • Reden en motivatie waarom kandidaat van mening is de meest geschikte kandidaat voor De Oosterhoutse te zijn.

Het schriftelijke voorstel dient uiterlijk 28 september 2018 per e-mail verstuurd te worden aan Lootje.Pols@oosterhoutse.nl

De verdere planning van het selectieproces ziet er als volgt uit:

  1. Uiterlijk ontvangstdatum schriftelijk voorstel 28 september 2018
  2. Bekendmaking eerste selectie uiterlijk 5 oktober 2018
  3. Presentatie door geselecteerde kandidaten voor 15 oktober 2018
  4. Bekendmaking selectie Head Pro voor 19 oktober 2018
  5. Contractuele overeenstemming tussen 22 oktober en 2 november 2018
  6. Start overeenkomst 1 januari 2019

Wij zien uit naar uw reactie. Mocht u vragen hebben over deze functie en / of het proces dan kunt u contact opnemen met Lootje Pols

Met vriendelijke groet,
Selectie Commissie

naar boven