Notulen ALV 18 november 2019

Beste leden,

Op maandag 18 november heeft de Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. Voorafgaand was de vergadering van obligatiehouders.

U kunt na inloggen de notulen hier lezen :

ledenvergadering 

vergadering obligatiehouders

naar boven