Baannieuws en werkzaamheden

Wormen bestrijding krijgt de hoogste prioriteit!

Baannieuws en werkzaamheden

Beste leden,

Vorig week werd er bericht over de wormen en een andere manier om te proberen de wormen te bestrijden.
Met een trilnaald, die normaal gebruikt wordt bij het verdichten van net-gestort beton, is geprobeerd de wormen middels trillingen naar boven te lokken. Een enkele worm liet zich verleiden, maar het resultaat was verwaarloosbaar. Daarna is er een trilplaat aangevoerd, die gebruikt wordt bij het afwerken van een gestorte betonvloer, met helaas een nog minder resultaat. Als laatste is er een trilplaat aangerukt, die gebruikt wordt bij het egaliseren en vast trillen van gelegde tegels en klinkers met in dit geval, totaal geen wormen aan de oppervlakte.

Bij het steken van een zode, en het openleggen van de onderliggende grond, met een oppervlakte van een standaard spade, werden er wel tot 10 wormen geoogst. GK geeft nog niet op, en heeft nu een biologisch middel op de markt gevonden, dat elders in de praktijk aantoonbaar succesvol is toegepast. Verder wordt onderzocht of er middels het toepassen van elektrische stroompjes de plaag veilig en effectief bestreden kan worden. Wordt vervolgd!

Wat zijn de overige wetenswaardigheden van deze week?

  • De waterdoorlatendheid van de voorgreen en de afloop van de green van hole 3 zijn middels ploffen en injecteren met perlite en een compostmengsel verbeterd. Het verschil in vochtgehalte van het oppervlak vertoonde na 2 uur een verschil van tussen de 7 en 15%. De grond was dan ook al duidelijk droger. Indrukwekkend! Hieronder worden een aantal sfeerplaatjes afgebeeld. 

                     Bedrijf FTI aan het werk

                                                       Perlite korrels

  • Door de wormenoverlast, de bijkomende zandhoopjes en de overvloedige regenval is de baan op plaatsen erg modderig. Het resultaat daarvan is terug te vinden onder de golfschoenen en aan de wielen van de trolleys. De loop van hole 9 en 18 richting het clubhuis en voor de lockerruimte is dan ook modderig. GK probeert zo goed en zo kwaad als mogelijk de overlast te beperken door het regelmatig borstelen van de bestrating. De modder op de brug bij hole 13 zorgt dat het oppervlak glad is. Hier gaat GK meer frequent borstelen, maar succes is niet gegarandeerd door de plakkerige, modderige substantie, die zich moeilijk laat verwijderen. Wees voorzichtig bij het betreden en belopen van de brug!!
  • Het vervangen van de poorten aan de Lange Dreef is een week uitgesteld door operationele problemen bij de installateur. De vervangingsaanvang staat nu in de agenda voor 17 januari, met afwerking en inregeling op 20 en 21 januari.
  • Het nieuwe jaar is alweer 2 weken oud. Tijd om weer maar eens de noodzaak van het repareren van pitchmarks op de greens en het juist aanharken van de bunkers onder de aandacht te brengen. Het aantal gastspelers in de baan is nu minimaal, dus het is kristalhelder, dat wat er op de green en in de bunkers nu nagelaten wordt te doen, echt toch terug te voeren is op de eigen leden van De Oosterhoutse. Er zijn leden, die repareren wat anderen nalaten te doen. Dit is lovenswaardig, maar zou toch echt niet nodig moeten zijn. Is de leeftijdsopbouw bij De Oosterhoutse inmiddels zo, dat het bukken om eigen pitchmarks te repareren lichamelijk niet meer te doen is? Kan niet waar zijn toch, want de bal uit de hole halen lukt nog wel!
    Het is duidelijk, dat ook een pitch over korte afstand een spoor achterlaat op de green. Soms zijn deze slecht te zien, maar dat neemt niet weg dat de afdrukken er niet zijn. Beste leden, kijk altijd goed op de green of je pitchmarks gemaakt hebt en repareer deze dan a.u.b.!
    Voor bunkers geldt hetzelfde verhaal, sleep de hark niet achter je aan als je de bunker uitloopt. Hark niet met 1 arm/hand, omdat je in de andere hand je club vasthoudt. Leg je club buiten de bunker neer of stop deze in je tas en hark vervolgens met twee handen de sporen, die je zojuist hebt achtergelaten, weg.  Zorg, dat je het zand niet de bunker uitharkt, maar hark zo, dat het zand gelijkmatig overal even dik in de bunker ligt. Laat een bunker achter, zoals je deze het liefst zelf zou aantreffen als je bal onverhoopt in de bunker terecht komt!

Schroom niet en deel jullie op- en aanmerkingen met de baancommissie via het mailadres: baancommissie@oosterhoutse.nl

Namens het bestuur,
Gerard Malcontent