Baannieuws en werkzaamheden

Poorten aan de Lange Dreef vanaf vrijdag alleen op aanvraag te openen!

Nieuws Baan

Beste leden,

Met de plaatsing van nieuwe poorten aan de Lange Dreef komt er een optie om alle poorten permanent te sluiten, zij kunnen dan alleen op aanvraag geopend worden door middel van een druk op de rode knop. Beide poorten aan weerszijden van de Dreef gaan dan open, en sluiten automatisch na ongeveer 2-3 minuten. Belangrijk is dan wel dat spelers in die tijd de Dreef verlaten, en op de baan zijn. Vanaf de Lange Dreef kan de poort namelijk niet geopend worden. Er worden borden geplaatst met een tekst hoe te handelen, en met een te bellen nummer in geval van nood.
De optie van permanent sluiten wordt geïntroduceerd, maar vooralsnog gaat het om een pilot. De reden van introductie is, dat meer dan incidenteel, zich wandelaars of fietsers onbevoegd op de baan bevinden. Buiten het feit, dat De Oosterhoutse dat liever niet ziet, kan het gevaar betekenen voor deze wandelaars, omdat ze geen benul hebben van het feit, dat een bal ze kan raken en hen eventueel kan verwonden. Tussen twee flights tijdens De open Oosterhoutse, vonden twee mountainbikers het nodig om rondjes te rijden over de green van hole 16. Dit wordt met deze oplossing duidelijk moeilijker.
Een nadeel is dat leden niet langer fietsend via de Dreef het clubhuis kunnen bereiken…..of even moeten wachten tot iemand toevallig de poorten opentJ.  Sorry voor dit ongemak met een hoger doel!
 
Wat zijn de overige wetenswaardigheden van deze week?
 

  • Enkele bunkers op de uitbreiding vertoonden plassen bij hevige regenval, en waren nog niet aangepakt om de waterafvoer te verbeteren. Deze activiteit stond in de winterplanning voor deze periode. Intussen is in een van de fairway- bunkers van hole 6 en de greensidebunker van hole 3 drainage aangelegd en in overleg met Frank Pont is de laatste ook iets smaller gemaakt. De reden om de bunker iets smaller te maken, is genomen omdat er dan een veel minder intensieve ingreep nodig was om de waterafvoer te verbeteren.
  • Inmiddels is een proef met biologische middelen om de wormenoverlast te beperken uitgebreid. De testgebieden zijn de zomerafslagplaatsen van hole 1 en 10 en een strook gras achter de oefengreen bij de DR. De voorlopige resultaten zijn hoopvol en verdienen zeker nadere analyse en evaluatie. Deze vinden op de kortst mogelijke termijn plaats met de gespecialiseerde leverancier (bioloog). Om het resultaat verder te verbeteren wordt gekeken of aanpassing van concentratie, frequentie van toediening of wijziging in de voor- en nabehandeling noodzakelijk is voor een beter resultaat.
  • Achter de green van hole 14 bevindt zich een wal met bomen, die het zicht op de paintball activiteiten wegneemt. Door droogteschade van de afgelopen 2 zomers en het voorkomen van de letterzetter, een zeer schadelijke kever, hebben vele bomen het heel slecht, zijn gedeeltelijk of geheel afgestorven, en vormen daardoor een veiligheidsrisico. Alle aangetaste bomen worden verwijderd en worden vervangen door o.a. hulst en berk.
  • Het greenoppervlak van hole 1 is aangetast door sneeuw-schimmel, oftewel, fusarium nivale.
    Wat is sneeuwschimmel? Dit is een grasziekte veroorzaakt door o.a. slechte beluchting, late stikstofbemesting en aangelopen sneeuw en is te herkennen aan een soort schimmelachtige pluis. Tussen de 0 en 8 graden komt deze grasziekte het vaakst voor. Bij een combinatie van deze temperatuur, een hoge luchtvochtigheid, mist en een windstille situatie gedijt de sneeuwschimmel erg goed. Alle greenoppervlaktes zijn inmiddels behandeld met ijzersulfaat, belucht en gerold. Bij sneeuwschimmel zijn in principe de wortels en het oppervlak niet aangetast en heeft de schimmel geen invloed op de balrol. Op bijgaande foto’s is zichtbaar dat de behandeling begint aan te slaan.

 

                            Sneeuwschimmel en aangetaste plek na beluchten en toediening ijzersulfaat

Schroom niet en deel jullie op- en aanmerkingen met de baancommissie via het mailadres: baancommissie@oosterhoutse.nl

Namens het bestuur,
Gerard Malcontent