Baannieuws en werkzaamheden

De wormenoverlast en de voortvloeiende conditie van de baan uitgelegd!

Nieuws Baan

Beste leden,

De test van de aanpak van wormenoverlast was in eerste instantie hoopvol, maar blijkt nu na 2 weken bijna volledig uitgewerkt te zijn. Donderdag a.s. komt de leverancier van het product om de situatie te bekijken, en op basis van de observaties het toegepaste biologische middel in samenstelling aan te passen, of de concentratie en frequentie van toepassing te wijzigen.


In de loop der jaren is de overlast van de wormen op bepaalde delen van de baan alleen maar toegenomen. De wormen gedijen het best in gezonde, humusrijke en vochtige grond. Condities, die op dit moment in ruime mate aanwezig zijn.
Vorst over een periode van een aantal dagen laat de wormen naar de ondergrond verdwijnen om pas in de volgende herfst weer naar de oppervlakte te komen. Deze winter is er nog nauwelijks vorst geweest en met de voorafgaande natte periode en de relatief hoge temperaturen, zijn de condities voor de wormen nog steeds optimaal.

De verwachting is dan ook dat de overlast pas zal verdwijnen, bij vorst of als de temperaturen gaan stijgen en de grond droger wordt, een conditie die de wormen ook niet als gunstig ervaren.
Het plan is nu om vooraleerst het biologisch bestrijdingsmiddel verder te testen en eventueel in samenstelling, concentratie of toepassing aan te passen. Eventuele resultaten worden dan pas komende herfst zichtbaar op alle aangetaste plaatsen.
De standaardoplossing tegen wormenoverlast is het in vele dunne lagen bezanden over een meerjarige periode van de gebieden met overlast om zodoende de grond te verschralen en de grondconditie minder aantrekkelijk te maken voor de wormen. Uiteindelijk zijn tonnen aan zand nodig. Dit is een proces van vele jaren met een geschat kostenplaatje van minimaal € 50k. Een uitgave, die GK vooralsnog probeert te voorkomen, maar zeker niet zal schromen te doen om indien nodig in de toekomst toe te gaan passen al dan niet in combinatie met een biologisch bestrijdingsmiddel.

GK gaat nu wel een proefgebied op de t-box van hole 9 intensief en frequent bezanden. Ook wordt gedacht om een ander extra gebied te bezanden in combinatie met het biologisch bestrijdingsmiddel. Wordt vervolgd!

Wat zijn de overige wetenswaardigheden van deze week?

 • Zoals in een eerder weekbericht gemeld, heeft Alex Roovers het GK-team verlaten. Na een grondige analyse en evaluatie van de functie en mogelijke invulling is gekozen voor een combinatie/ variant:
  • Het onderhoud aan het materieel wordt uitbesteed
  • Alex wordt als GK vervangen door een jongeman met een hoveniers achtergrond en affiniteit met machineonderhoud
  • Er wordt een robot geleased voor het maaien van de fairways in het maaiseizoen. Deze wordt geïnstalleerd op een bestaande maaimachine van De Oosterhoutse
  • Er wordt nog maar 1 extra zomerkracht ingehuurd van maart t/m oktober i.p.v. 2 greenkeepers de afgelopen 2 jaar
  • We denken met deze variant het onderhoud verder te verbeteren en de kosten in de hand te houden. GK houdt het goed in de gaten en kan de situatie indien nodig aanpassen.
 • Door ziekte van de elektromonteur is het werk aan de poorten van de Lange Dreef nog niet afgerond, zoals in het vorige weekbericht vermeld. Dit werk is nu deze week klaar en de poorten openen nu alleen op aanvraag.
 • Er is een nieuwe innovatie op de markt om de bal gemakkelijker uit de hole te halen, die tevens voorkomt dat spelers met behulp van de vlaggenstok, de bal uit de hole “wippen”. De Oosterhoutse heeft een set “pick-cups” aangeschaft voor een test op de 2de negen van de baan. Bij succes wordt het experiment doorgezet naar de rest van de banen. De Pols Beheer Groep treedt weer als sponsor op; Andre wederom super bedankt!
  De verwachting is dat deze faciliteit de bespelers van de baan veel gemak gaat opleveren, omdat er minder gebukt hoeft te worden. Hopelijk komt dat het repareren van pitchmarks ten goedeJ! Weer een toegevoegde waarde die naast de vlaggenstok met reflectoren De Oosterhoutse onderscheidt!!

Schroom niet en deel jullie op- en aanmerkingen met de baancommissie via het mailadres: baancommissie@oosterhoutse.nl

Namens het bestuur,
Gerard Malcontent