Baannieuws en werkzaamheden

Plan van aanpak om test wormenoverlast uit te breiden!

Nieuws Baan

Beste leden,

Bij een analyse van de testgebieden waar het verdrijvingsmiddel is toegepast, is vastgesteld dat het aantal wormen per gemeten oppervlakte-eenheid met 50-60% is afgenomen. Het middel is een meststof op basis van etherische oliën. Het zorgt voor bodemoptimalisatie en creëert op natuurlijke wijze een minder aantrekkelijke leefomgeving voor de wormen.
Met de leverancier van het product is er nu een plan opgesteld om de test uit te breiden.

  • Twee bestaande testgebieden worden verder gemonitord zonder verdere behandeling.
  • Een ander bestaand testgebied wordt met dezelfde product-concentratie nogmaals behandeld.
  • Op 3 andere vergelijkbare gebieden in oppervlak en grondsamenstelling wordt het product toegepast in een andere mix, een sterkere concentratie, en met dezelfde concentratie, maar waarbij separaat gecontroleerd meer water wordt toegediend.
  • Een van de afslagplaatsen van hole 9 is met zand gedressed

Twee weken na de behandeling wordt er opnieuw per gebied bekeken wat dan de invloed is op de oorspronkelijke wormenpopulatie. Wordt vervolgd!

Wat zijn de overige wetenswaardigheden van deze week?

  • De poorten aan de Lange Dreef werken nu allemaal en sluiten na opening automatisch na 2 minuten. Gemeten is dat het oversteken met een flight van vier, maximaal 30 seconden neemt. Er was al een leermoment op de eerste dag na ingebruikname. Een speler liep, na toiletbezoek, een weinig achter op zijn flightgenoten, glipte nog net door een zich al sluitende poort en stond vervolgens voor de gesloten poort aan de andere kant van de Dreef. Grote malheur!! De oplossing is om nogmaals op de knop te drukken, als de poort al aan het sluiten is en het probleem is opgelost. Mocht een speler alsnog “buitengesloten” zijn, bel het noodnummer zoals aangegeven op het bord bevestigd aan de poort, en deze wordt in principe op afstand geopend.
  • Door het uitblijven van serieuze vorst zitten de engerlingen nog steeds dicht onder het grasoppervlak. Je ziet nu dan ook een verhoogde activiteit van de kraaien, die op zoek zijn naar hun eiwitrijk lievelingsvoedsel en weer graafschade veroorzaken.  GK monitort de situatie, blijft samen met de marshal van dienst de kraaien verjagen met de laserpen en overweegt een test met een nieuw verdrijvingsmiddel.
  • De door de damescommissie ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van de commissie aangeboden boom is geplant voor het clubhuis. Het gaat om een prachtig zuiver wit bloeiende Pyrus calleryana ‘Chanticleer’. Anita, als representant van de damescommissie, nogmaals bedankt voor het initiatief en de geste. We gaan ervan genieten!

  • Links van de green van hole 9 aan de waterkant woekerden de Elzen ongecontroleerd door. Deze Elzen zijn nu volgens het eerder gepresenteerde plan van Buiting Advies, weer geknot. Dit is een periodieke ingreep, die moet plaatsvinden om de Elzen gezond te houden.
  • GK dacht een jonge enthousiaste nieuwe medewerker gevonden te hebben. Hij blijkt nu helaas alsnog gekozen te hebben voor een andere werkgever. Na ampele overwegingen is besloten om voor komend hoogseizoen op korte termijn, naast Myles, een extra tijdelijke kracht in te huren ter vervanging van de greenkeeperstaken van Alex, de greenkeeper, die De Oosterhoutse verlaten heeft voor een andere werkkring. Dit geeft tijd om rustig op zoek te gaan naar een nieuwe vaste kracht om het GK-team permanent te versterken.
  • Deze week worden er grondwerkzaamheden verricht door Rasenberg B.V. De paden bij de afslagplaatsen van hole 1 en 14 worden opgeknapt. Verder wordt er middels het ruimen van graszoden, ruimte gemaakt voor het inzaaien van wilde schermbloemigen bij hole 11 op de grote baan en bij hole 6 van de academy baan. Deze bloemen zijn onontbeerlijk voor de voedselvoorziening van sluipwesp, die weer nuttig is bij het bestrijden van de engerlingenoverlast. De stronken en wortels worden verwijderd achter de green van hole 14 en de heuvel wordt afgewerkt en gereed gemaakt voor nieuwe aanplant. Dit alles met excuses voor het ongemak!

Schroom niet en deel jullie op- en aanmerkingen met de baancommissie via het mailadres: baancommissie@oosterhoutse.nl

Namens het bestuur,
Gerard Malcontent