Baannieuws en werkzaamheden

Uitstraling van de baan wederom verbeterd!

Nieuws Baan

Beste leden,

Een aantal ingrepen in de baan heeft weer complimenten opgeleverd van leden en gastspelers, die in dank door GK zijn aanvaard. Alle frequente ballandingsgebieden zijn geschoond, zodat een wat minder goed geslagen bal relatief makkelijk te vinden is. Dit is goed voor de doorstroming in de baan en voor de tevredenheid en geestesgesteldheid van de bespelers.
Het noodzakelijke knotten van de Elzen langs de vijver links van de green van hole 9 levert een prachtige doorkijk op naar de green van hole 10. Een nadeel is dat het industrieterrein rechts van hole 10 nadrukkelijker in het zicht ligt. GK gaat middels nieuwe, het hele jaar door groene aanplant, het zicht daar verbeteren.

Een aantal modderige zandpaden is half-verhard. De komende weken gaat GK op andere paden waar nodig, modderige en natte plaatsen opvullen of beter afwateren.
De test met de bal pickups bevestigd aan de vlaggenstokken van de 2de negen bevalt vooralsnog prima. Als de vlaggenstokken met reflectoren na de winterperiode teruggeplaatst zullen worden, zijn bij deze allemaal de pickups geïnstalleerd, die het verwijderen van de bal uit de hole zo aanzienlijk vergemakkelijken.

De modder, veroorzaakt door het opgewerkte zand door de regenwormen, blijft aan de andere kant voor ongemak en ontevredenheid zorgen. Er is nu echter een duidelijk testplan van aanpak. GK vertrouwt erop, dat er voor de herfst van dit jaar een product klaar is om toegepast te worden, dat aantoonbaar voor vermindering van de overlast gaat zorgen. Maar met dit alles overheerst het positieve gedachtengoed! Toch?!

Wat zijn de overige wetenswaardigheden van deze week?

  • De storm van afgelopen weekeinde heeft ook enige schade opgeleverd in de baan. Rechts van hole 1 en rechts van hole 2 zijn in totaal 3 bomen gesneuveld, die worden z.s.m. opgeruimd. Tevens wordt dan begonnen met het (op)snoeien van bomen zoals besproken met en geaccordeerd door de Baan Advies Commissie.
  • Bericht van de HRC - Bunkerrenovatie
    De nieuwe graszoden rondom de gerenoveerde bunkers kunnen nu (bijna) overal worden bespeeld. Waar nog wel Grond in Bewerking is, is dat duidelijk aangegeven. Zandgebieden, die nog niet met graszoden zijn belegd of niet ingezaaid zijn, dienen als waste beschouwd te worden. Dus spelen zoals de bal ligt! Omdat met trolleys over het nieuwe gras rijden niet gewenst is, staan er op een aantal plaatsen wel witte hekjes.
    Tip van de HRC: de hekjes zijn losse obstakels, dus: hekje weg, bal spelen, en HEKJE TERUGZETTEN a.u.b!

  • Het werkpad links van de green van hole 1 is verlegd, zodat er een beter speelgebied ontstaat. Het oude pad buiten het boomgebied wordt met graszoden belegd, gelijktijdig met de gebieden rond de greens waar dat nog moet gebeuren.
  • Ditmaal is er ook een nieuwtje te melden over de horeca, en met name het terras. Peter heeft, via zijn zoon, hoge tafels en bijpassende krukken aangeschaft. De plaats waar deze op het terras komen te staan wordt in overleg met de horecacommissie vastgesteld. Super initiatief Peter!
  • Een kleine verduidelijking is op zijn plaats over het noodnummer in geval van een calamiteit als een speler buitengesloten staat op de Lange Dreef. Het beveiligingsbedrijf waarschuwt dan op telefonisch verzoek, greenkeeping, de caddiemaster of de horeca, die dan zorgdragen voor het openen van de poorten. Zij moeten dan wel naar de desbetreffende poort rijden. In zo’n geval wordt dus enig geduld gevraagd van de “ongelukkige”.

Schroom niet en deel jullie op- en aanmerkingen met de baancommissie via het mailadres: baancommissie@oosterhoutse.nl

Namens het bestuur,
Gerard Malcontent