Baannieuws en werkzaamheden

Verlichting oefenterrein en deel driving range verduurzaamd!

Nieuws Baan

Beste leden,

De oude verlichting van het oefenterrein wordt vervangen door LED. De masten worden deze week in beton gestort. De masten zijn inmiddels geplaatst en deze week wordt er beton gestort om deze te verankeren in de grond. Deze investering maakt dat het oefenterrein beter verlicht wordt, en met de vervanging van een deel van de verlichting van de driving range (DR) hebben we een investering gedaan met een terugverdientijd van minder dan drie jaar! De reden, dat niet alle lampen van de DR vervangen zijn is dat De Oosterhoutse nog 2 kwiklampen in voorraad heeft en de investering om alle lampen van de DR te vervangen een terugverdientijd heeft van meer dan 20 jaar. De reden hiervan is, dat de benodigde licht intensiteit voor de DR vele malen hoger moet zijn en daardoor voor LED-verlichting meer lampen en masten nodig zijn om dezelfde lichtsterkte te realiseren dan met de traditionele verlichting.

Wat zijn de overige wetenswaardigheden van deze week?

  • Het nodige snoeiwerk is weer door van Helvoirt verricht. De Moerbeien Platanenop het terras zijn aangepakt op het tijdstip in het jaar, dat daarvoor geschikt is. Eerder snoeien maakt, dat deze soort het snoeiwerk niet overleeft. De haag aan de rechterzijde naast het pad naar de DR is gedeeltelijk verlaagd uit veiligheidsoverwegingen.
  • De weergoden blijven ons niet erg goed gezind. Sneeuw en een hoop nattigheid maken dat het werk van greenkeeping gehinderd wordt en niet alle werkzaamheden op het geplande tijdstip verricht kunnen worden. Onder andere het leggen van graszoden is niet mogelijk omdat de leverancier door de nattigheid niet kan oogsten. Zodra het weer het enigszins toelaat worden op alle geplande plaatsen graszoden gelegd.
  • De beplanting voor de heuvel achter hole 14 wordt deze week besteld, en ook weer afhankelijk van het weer zo snel mogelijk geplant.
  • In de week van 19/3 komt een boomklimmer GK assisteren bij het benodigde en geplande snoeien van enkele grote bomen bij de doorgang van hole 14 en links voor de green van hole 18.
  • Gedurende een recent reisje heeft jullie verslaggever van dienst dit waarschuwingsbord aangetroffen op een verlaten vliegveldje. Dit signaal wil ik graag delen met de heren wildplassers van De Oosterhoutse! Het plaatsen van camera’s door heel de baan voert vooralsnog een beetje te ver!:-)

Schroom niet en deel jullie op- en aanmerkingen met de baancommissie via het mailadres: baancommissie@oosterhoutse.nl

Namens het bestuur,
Gerard Malcontent