Baannieuws en werkzaamheden

Vrijwilligersdag op 23 en 24 maart uitgesteld!

Nieuws Baan

Beste leden,

Op 23 en 24 maart was een vrijwilligersdag gepland om relatief simpele werkzaamheden in en rond het clubhuis en in de baan te verrichten. Er is nu besloten om vanwege de huidige situatie rond de coronavirus- uitbraak deze dag uit te stellen.

Wat zijn de overige wetenswaardigheden van deze week?

  • In Nederland blijft het hollen of stilstaan wat het weer betreft. Dit jaar heeft de enorme regenval vanaf november vorig jaar, maar met name de laatste 6 weken, gezorgd voor overvolle vijvers, bunkers die vol met water staan en dus het ook nodig maakte de eerste negen holes van de 18-holes baan te sluiten. Inmiddels zijn de meeste natte plekken in baan en bunkers met behulp van de inzet van de dompelpomp weer bespeelbaar gemaakt en is de baan weer open.
  • De wateroverlast heeft er ook voor gezorgd, dat de maaimachines niet inzetbaar waren zonder grote schade aan te richten. Nu ziet het er allemaal weer wat beter en droger uit en wordt de maaiachterstand z.s.m. ingelopen met name op de fairways.
  • GK is heel tevreden en blij dat met deze extreme regenval gebleken is, dat na de inzet van het ploffen door het bedrijf TFI, de voorgreen van hole 3 nagenoeg droog en uitstekend bespeelbaar is gebleven. Reden te meer om later in het jaar aan de rechterkant van de green van hole 4 en bij de voorgreen van hole 6 dezelfde ingreep te verrichten. De gelegde graszoden bij de green van hole 4 moeten echter eerst volledig gehecht zijn, omdat anders de kans bestaat, dat door de hoge luchtdruk bij het ploffen de recent gelegde graszoden los geblazen worden.
  • GK gaat bekijken hoe deze tijd, zonder bespelers van de baan, optimaal benut kan worden voor speciaal onderhoud.

Schroom niet en deel jullie op- en aanmerkingen met de baancommissie via het mailadres: baancommissie@oosterhoutse.nl

Namens het bestuur,
Gerard Malcontent