Greenkeeping mist de leden en andere bespelers van de baan nu al!

Nieuws Baan

Beste leden,

Het is stil in de baan, terwijl rond het greenkeepersonderkomen en de loods volop bedrijvigheid heerst. GK kan nu ongestoord werken, maar naast de passie voor de natuur in het algemeen, en de uitstraling en kwaliteit van de baan in het bijzonder, weet GK ook dat er een andere belangrijke partij is, waarvoor ze dit werk allemaal doen, namelijk de leden en gastspelers van De Oosterhoutse.
Dit klinkt misschien een weinig pathetisch, maar in essentie voelt GK nu ook een soortgelijk gemis, dat jullie als leden voelen, nu de baan gesloten is. Zij weten, dat deze situatie nog wel even kan gaan duren, maar beseffen ook dat het even niet anders is. GK blijft doorgaan met het prepareren van de baan, zodat deze in topconditie beschikbaar is voor jullie allemaal, wanneer deze vervelende situatie achter ons ligt. Ze missen wel de complimenten, de opgestoken duim, gewoon de groet in de baan en zelfs ook de zeldzame kritische noot!

Wat zijn de overige wetenswaardigheden van deze week?

 • Het gras begint aarzelend te groeien, dus het werd ook tijd om met het eerste voorzichtige grasmaaien te beginnen. De buitentemperatuur overdag was afgelopen dagen aangenaam te noemen. De nachttemperatuur met de lichte nachtvorst van afgelopen dagen maakt echter, dat de gemiddelde bodemtemperatuur nauwelijks boven de 7° C uitstijgt. Alleen structureel boven deze minimum bodemtemperatuur zal het gras goed gaan groeien. Greenkeeping werkt nu langzamerhand dan ook alle uitstaande (winter) werkzaamheden af en vordert gestaag:
  • De maailijnen voor de fairways op basis van het ontwerp van Frank Pont zijn aangebracht.
  • De nieuwe beplanting van de heuvels achter de green van hole 14 en rechts van hole 10 is aangebracht. Het zicht op de paintballactiviteiten en het industrieterrein is nu gedeeltelijk afgeschermd met groen, maar heeft nog wel wat tijd nodig om een aaneengesloten ‘scherm’ te gaan vormen. Er zijn ook enkele bomen geplaatst langs de vijver bij hole 5 en 6.
  • Alle afslagplaatsen, zijn met grove pennen belucht, bezand en doorgezaaid. De winterafslagplaatsen zijn verwijderd en zijn nu klaar om behandeld en opnieuw ingezaaid te worden.
  • De LED-verlichting op de parkeerplaats en op het oefenterrein van de DR is voor het merendeel geplaatst en alle werkzaamheden worden voor het eind van de week afgerond. Ook hebben Leo en Alexander een begin gemaakt met het vervangen van de verlichting in het clubhuis door LED, waar dit nog niet was gebeurd.
  • De inbraakbeveiliging rond het clubhuis is aangepast om het nog moeilijker te maken voor het inbrekersgilde om de club met een ongestoord bezoek te vereren.
  • Alle greens zullen eind van deze week belucht, bezand, geveegd, doorgezaaid en gerold zijn. Met een beetje grasgroei is daar binnen 2 weken nauwelijks meer iets van te merken. Deze ingreep is absoluut noodzakelijk in dit jaargetijde voor de kwaliteitsontwikkeling van het greenoppervlak gedurende het speelseizoen en komt dan ook jaarlijks terug.  Deze ingreep heeft nu iets eerder plaatsgevonden dan normaal gepland.
  • Het losse hout is zo veel mogelijk verwijderd uit de baan, ook de frequente ballandingsgebieden in de bosgebieden en de fairways zijn geschoond.
  • De winterpaden en relevante bewegwijzering worden deze week verwijderd.
  • De winterbeurt voor het maaiend materieel is afgerond en alle maaikooien zijn geslepen en klaar voor het maaiseizoen.
  • De drainage van de greenside bunker van hole 3 is verder verbeterd en wacht op afwerking met nieuwe graszoden.
  • De geurpalen op de uitbreiding, die vraatschade door jonge herten moeten verminderen zijn 2 weken geleden opnieuw gevuld. Tot nu toe is de schade zeer gering en is de investering van vorig jaar succesvol te noemen.

Blijf allemaal gezond en let een beetje op elkaar!

Schroom niet en deel jullie op- en aanmerkingen met de baancommissie via het mailadres: baancommissie@oosterhoutse.nl

Namens het bestuur,
Gerard Malcontent