Het is stil in de baan, en de hand zit dus op de knip!

Nieuws Baan

Beste leden,

Het blijft voorlopig stil in de baan, het baanonderhoud vordert gestaag, de hand zit zoveel mogelijk op de knip, alle niet absoluut noodzakelijke activiteiten worden gestopt of vooruitgeschoven, GK gaat opgebouwde overuren opmaken door 2 uur per dag minder te gaan werken, kortom ook GK gaat in overlevingsmodus!

Wat zijn de overige wetenswaardigheden van deze week?

  • Deze week (aanvang 6 april) wordt, zoals eerder bericht, het hekwerk op de DR geplaatst om de eigendommen en het personeel/bezoekers van onze buren beter te beschermen tegen schade, veroorzaakt door over het hekwerk geslagen ballen. Alle trainings- en oefenactiviteiten liggen stil, dus het werk kan ongestoord en zonder hinder uitgevoerd worden.
  • De voorziene inzet van een 2de inhuurkracht voor de zomerperiode is uitgesteld nu de baan gesloten is, zoals eerder gememoreerd. Zodra de baan weer geopend wordt, komt deze ervaren greenkeeper het team alsnog versterken. De druk op het gk-team zou te hoog worden om gedurende de week, maar met name ook in het weekend, de benodigde werkzaamheden uit te voeren om de kwaliteit van de baan te borgen.
  • Gezien de momenteel nog moeilijk in te schatten corona-schade wordt de vervanging van de bekleding van de DR-opstallen tot nader order uitgesteld. Alleen rotte rabatdelen worden vervangen.
  • Hieronder zien jullie een paar sfeerbeelden geschoten door Arijan om het gemis enigszins op te vullen….

Blijf allemaal gezond en let een beetje op elkaar!

Schroom niet en deel jullie op- en aanmerkingen met de baancommissie via het mailadres: baancommissie@oosterhoutse.nl

Namens het bestuur,
Gerard Malcontent