Beginnen met golf

Vaak wordt er door beginnende golfers gevraagd hoe lang het duurt voordat ze zelfstandig op de baan mogen spelen of wanneer zij mogen verwachten een golfhandicap te hebben. Het is heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. We hebben leden onze club zien binnenkomen, die na een half jaar al een spelniveau hadden dat veel beter was dan het gemiddelde in onze club. We kennen ook spelers die al jaren lid zijn en nog altijd niet verder zijn dan een baanpermissie. “Talent” is daarbij natuurlijk een belangrijke factor, maar is zeker niet doorslaggevend. Veel belangrijker is de tijd die je bereid bent te stoppen in het oefenen.

Hieronder is stap voor stap weergegeven welk traject een beginnende golfer aflegt bij de Oosterhoutse.

Stap 1: Golfbaanpermissie

Je maakt kennis met de omgeving op de golfbaan en leert de basisbeginselen van golf: techniek en etiquette. Hiermee ben je in staat om op een plezierige en veilige manier baanervaring op te doen. Je leert ook hoe je zelf kunt oefenen en je fysieke voorbereiding kunt doen. Fairplay binnen de golfsport staat hoog in het vaandel.

Indien de golfprofessional van mening is dat je in de praktijk hebt bewezen over voldoende kennis van de golfetiquette te beschikken en hebt aangetoond een bepaalde golfvaardigheid te hebben bereikt, kan hij de NGF-Golfbaanpermissie voor je aanvragen.

Registratie bij de NGF, inclusief baanpermissie-kaart
Van de pro krijg je ingevulde formulieren voor je baanpermissie, deze lever je in bij het secretariaat van De Oosterhoutse. Zij regelen de registratie bij de NGF. Je ontvangt de NGF-Golfbaanpermissie (BP) en een pas met je naam van de Oosterhoutse Golf Club. Je krijgt als EGA starthandicap 55 in ons handicapregistratie. De NGF-Golfbaanpermissie is alleen geldig op De Oosterhoutse voor de duur van een jaar. De kosten hiervoor bedragen € 17,50.

Ga ervaring op doen op de golfbaan
Als je baanpermissie hebt is het mogelijk om na 16.00 uur 9 holes te golfen. Voor 16.00 uur mag ook, maar dan alleen onder begeleiding van de pro of een lid van de Oosterhoutse. Je slaat af van de oranje tees.

Stap 2: clubhandicap 54 (GVB)

Sla je slag en aan het einde van deze stap kun je spelen in de baan volgens de etiquette- en golfregels die voor de beginnende golfer belangrijk zijn. Je maakt door middel van ervaringsgericht leren kennis met de golfsport. Door te oefenen, leer je ook waar je staat in je ontwikkeling.

EGA handicap 54 wordt afgegeven door de Handicap- en Regelcommissie
Nadat je met goed gevolg hebt voldaan aan de volgende eisen:

  • Je hebt NGF-Golfbaanpermissie behaald
  • Je hebt het Golfregelexamen behaald


Golfregelexamen

Het Golfregelexamen mag worden gedaan vóórdat men de golfbaanpermissie heeft gehaald en moet worden gedaan voordat de golfer een handicap haalt. Na het behalen van het examen ontvangt de golfer het Golfregelexamenbewijs.

De verantwoordelijkheid voor het Golfregelexamen (= een theorie-examen) ligt bij de Handicap- en Regel Commissie (HRC) van de Oosterhoutse. De vereiste kennis concentreert zich voornamelijk op de golfetiquette, de voortgang van het spel en de veiligheid , waarbij de nadruk gelegd zal worden op de kennis van de etiquette en regels. De vereiste kennis is een absolute noodzaak om te kunnen spelen zonder gevaar op te leveren voor anderen, de baan te beschadigen of traag spel te veroorzaken.

Bij het golfregelexamen zijn er 10 etiquettevragen, 19 vragen over de golfregels en 1 vraag m.b.t. berekening stablefordpunten. Hiermee bestaat het nieuwe examen uit 30 vragen in totaal. Het examen zal voorzien zijn van illustraties van diverse relevante regelsituaties, waarover de golfer vragen krijgt en door middel van multiple choice het juiste antwoord moet geven.

Het examen krijgt daarmee een betere aansluiting op het al bestaande boek ‘Golfregels voor startende golfers’ en het nieuwe boek ‘Oefenvragen voor het Golfregelexamen’. De tijdsduur van het examen is 60 minuten. De golfer slaagt als hij/zij ten minste 23 van de 30 vragen goed beantwoordt. Het is niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van het Regelboekje of enig ander referentiemateriaal. Als een golfer voor het examen is geslaagd, dan blijft dit onderdeel onbeperkt geldig.

Oefen online examenvragen    Data golfregelexamen

Meer info over het Golfregelexamen.


Na het behalen van HCP 54 kun je een Qualifying Kaart spelen.

Qualifying Kaart

  • De Qualifying Kaart wordt vóór de ronde geregistreerd bij de Oosterhoutse via de computerzuil links in de hoek van de hal bij de caddiemaster
  • Je plakt de sticker op de kaart op de plaats waar speler staat
  • Je start van de oranje tees. De dames krijgen (uitgaande van EGA handicap 54) 50 slagen en de heren 42 slagen.
  • Er wordt voldaan aan de golfregels, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de veiligheid van medespelers, doorstroming op de baan, zorg voor de baan en aandacht voor het spel van medespelers
  • De gehanteerde spelvorm is Stableford
  • De Qualifying Kaart moet worden gespeeld met een marker die de scores noteert. De marker moet minimaal een EGA handicap 54 hebben
  • De Qualifying Kaart is acceptabel voor handicapdoeleinden, als jij en de marker door het ondertekenen van de scorekaart bevestigen dat de genoteerde score per hole juist is, en dat je de spelregels op de juiste wijze in de praktijk weet toe te passen.

Als je handicap 54 hebt behaald zijn er bij de Oosterhoutse verschillende lidmaatschapsmogelijkheden.

En werk je verder naar:

Stap 3: naar handicap 36

Tijdens deze stap ga je meer lengte in je slagen krijgen door de inzet van verschillende golfclubs. Je gaat de beleving op de golfbaan vergroten door actief te spelen. Er ontstaat een duidelijker beeld van je eigen spel en mogelijkheden, waardoor je de holes slimmer speelt. Je blijft je doorontwikkelen op weg naar een grotere succesbeleving!

Voor verbetering (= verlaging) van je handicap tellen alleen de door jouw gespeelde rondes mee, die gespeeld zijn als de baan Qualifying is en op de baan van de Oosterhoutse Golf Club met een Qualifying kaart van de Oosterhoutse via de computerzuil in de hal.

Je marker dient iemand te zijn die minimaal een EGA handicap 54 heeft.

De scorekaart voer je na je ronde in in de computerzuil en je deponeert de Q-kaart in de brievenbus van de Handicap- en Regel Commissie (HRC), links onder het publicatiebord. Je nieuwe handicap wordt automatisch geactiveerd door het handicapregistratie systeem.

De HRC controleert wel nog de ingevoerde kaarten.

naar boven