Flora- ,Fauna- & Milieucommissie

NIEUWSBRIEF MAART 2020

“Waarom al die bomen kappen…” “Is het echt nodig…” “Zonde”.

Dit zijn enkele van de opmerkingen die ook de FF&M-commissie bereiken over het huidige rigoureuze onderhoud van bos en bosschages op onze baan. Helaas ondervinden ook natuur de invloed van klimaat en veroudering. Grondige aanpak is soms nodig.

In het najaar van 2019 zijn kap- en herbeplantingsplannen gemaakt waarbij rekening gehouden is met speelplezier en behoud van natuur (habitat) geschikt voor vogels, insecten en dieren. De BAC, waarin ook de FF&M-commissie vertegenwoordigd is, is akkoord gegaan. Gerard Malcontent, onze baancommissaris heeft e.e.a. op de website toegelicht.

Nu de effecten echt zichtbaar worden en dus meer reacties oproepen nogmaals aandacht hiervoor. Een overzicht:

Achter hole 14. Verwijderen aangetaste bomen. Oorzaak: droogteschade, bomen geheel of gedeeltelijk afgestorven dus gevaar voor de veiligheid en voor het toeslaan van de letterzetter, een zeer gevaarlijke kever. Herbeplanting met op de voorgrond Krent (mooi in voorjaar en herfst) en Berk en Hulst. De paintballclub wordt weer volledig onzichtbaar.

Langs de vijver bij hole 9. Het knotten en deels verwijderen van de ongecontroleerd woekerende Elzen. Reden: het gezond houden van het bestand. Dit moet periodiek gebeuren en levert overigens een verrassend zicht op de vijver op. Door de afscheiding met het parkeerterrein extra te beplanten met struiken (o.a. Krent) zal de (lelijke) doorkijk naar het parkeerterrein verdwijnen.

Het bosgebied omsloten door de holes 12, 13, 14 en 8. Veel Lariksen naderen hun levenseinde. De meeste worden verwijderd. Reden: gevaar voor jou als speler van omvallende bomen of afvallende takken. Voor de verwijderde bomen bestaat een compensatieverplichting met nieuwe aanplant.

De boom naast hole 7. Dit lijken twee bomen, maar het is er een. De twee delen zitten elkaar in de weg en een deel kan onverwacht afbreken met alle gevolgen van dien…

Het is even wennen…, maar we blijven een in het oorspronkelijke landschap ingebedde baan met bos, bosschages en enkele meer parkachtige delen. Helaas kan niet alles in een keer klaar zijn. Laat u verrassen!

En nogmaals: “Vragen over de baan?” Richt je tot de baancommissie@oosterhoutse.nl 

Nog beter… lees de weekberichten over de baan op de website van De Oosterhoutse en je vindt alle informatie over wat, hoe en waarom van wat er in de baan gebeurt en waarom bepaalde ingrepen noodzakelijk zijn!" 

De FF&M-commissie

DE FLORA, FAUNA & MILIEU-COMMISSIE ZOEKT TWEE NIEUWE LEDEN!

Interesse om bij te dragen aan de ’groene’ kanten (in de breedste betekenis) van onze mooie baan? Nieuwsgierig wat dit inhoud? Neem contact op met Marjorie Gisolf-Smit, telefoon 0631317438 of met een van de leden: Pieter Schonenberg, Janny van der Wal of Elly Bennink.

De FF&M-commissie adviseert het bestuur en maakt deel uit van de baanadviescommissie.