Hall of fame

2016: Mike Harms, Oosterhoutse Golf Club en Astrid Beenackers, G.C. Princenbosch

10-4-2017 Jorg Wijnands 11-12-2016 Jacqueline Malcontent 15-11-2016 Jacques van Unen

naar boven