Plaatselijke regels

 1. Buiten de baan (A-1) wordt aangegeven door:
  a. de afrasteringen om de baan;
  b. palen met witte kop en witte markeringen; en
  c. op de holes 3*) en 4*) de palen met groen/witte kop.

 2. Verboden speelzones zijn:
  a. Grond in bewerking, aangegeven door blauwe palen of blauwe lijnen (E-8);
  b. Plantvakken en jonge aanplant, aangeduid met palen met blauwe kop of blauwe linten en aangepaalde bomen (E-10);
  c. Het gebied langs de holes 3*) en 4*), gemarkeerd met palen met groen/witte kop (E-9); betreden van dit gebied is verboden. (Gedragscode OGC).

 3. Alle hindernissen zijn gemarkeerd met palen met rode kop. De hindernis rechts van hole 15*) loopt tot in het oneindige. (B-1)
 4. Elke niet in gebruik zijnde, met een blauwe staak gemarkeerde green van de hole die gespeeld is een verkeerde green. (D-2)

 5. Alternatief voor slag & afstand is toegestaan. (E-5)

 6. Dropzone Hole 16*): binnen twee stoklengten van merkteken "DZ", als extra optie voor bal in de hindernis (E-1).

   *)  Holes van de 18-holes baan

Straf

 • Straf voor overtreding van plaatselijke regel: Algemene straf.
 • Straf voor spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: Algemene straf volgens Regel 14.7a.

  • Tijdelijke plaatselijke regels worden vermeld op het mededelingenbord in de hal.
  • Afstanden zijn aangegeven naar midden green.
  • Baanpersoneel heeft altijd voorrang!

naar boven