Plaatselijke regels

 1. Stenen in bunkers zijn losse obstakels (R24-1).
 2. Grond in bewerking wordt aangegeven door palen met blauwe kop of blauwe lijnen. Belemmering (R25-1a) door grond in bewerking moet worden ontweken volgens Regel 25-1b.
 3. Belemmering (R24-2a) door een aangepaalde of van een blauw lint voorziene boom of struik moet worden ontweken volgens Regel 24-2b.
 4. Buiten de Baan  is gemarkeerd met palen met witte kop c.q. met witte markeringen.
 5. De rechteroevers van de waterhindernissen van de holes 15 en 16 zijn “buiten de baan”.
 6. Het gebied bij de holes 3, 4, 5 en 6, gemarkeerd met palen met een wit/groene kop, is een gebied met kwetsbaar milieu volgens Annex 1.A.2. Dit gebied moet worden behandeld als buiten de baan. Betreden van dit gebied is verboden!
 7. Afstandsmeters zijn toegestaan. Gebruik ervan om andere gegevens dan afstanden te meten, is een overtreding van Regel 14-3.
 8. Een speler mag op de green zijn per ongeluk bewogen bal en balmerker zonder straf terugplaatsen.

Straf voor overtreding van bovenstaande plaatselijke regels (1 t/m 6):

# matchplay - verlies van de hole

# strokeplay - 2 slagen

 • Eventueel tijdelijke plaatselijke regels worden vermeld op het mededelingenbord in de hal.
 • Afstanden zijn aangegeven naar midden green.
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang!
naar boven