Baannieuws en werkzaamheden

Baannieuws en werkzaamheden

Een nieuw jaar met ongetwijfeld soms weer onverwachte uitdagingen

Beste Leden,

Het afgelopen jaar hebben GK en de leden wederom te maken gehad met behoorlijk veel weerextremen. Een veel te droge en hete zomer werd gevolgd door een najaar met zeer overvloedige regenval. In de zomer zorgde dit voor verdroogde fairways en zelfs kale plekken, omdat de beregening het gebrek aan regen niet afdoende kon compenseren. Het te natte najaar (3x de normale hoeveelheid) heeft zelfs geleid tot de langste sluiting van de uitbreiding sinds de opening ruim 3 jaar geleden. Met name de steile afloop van de green en voorgreen van hole 3 was nat, modderig en glad, en daardoor o.a. ook te onveilig voor spelers om te betreden. GK gaat de slechte waterafvoer ter plekke, zeer binnenkort, proberen te verbeteren met een, zo als het er uit ziet, veelbelovende ingreep.  Nadere informatie hierover volgt later in dit bericht. 

Dit jaar gaan GK/BC het “gevecht” met de weergoden weer aan ,en proberen zo goed en kwaad als mogelijk is in te spelen op alle mogelijke verrassingen, die het weer ongetwijfeld weer in petto heeft. De inzet van biologische bestrijdingsmiddelen tegen engerlingen en processierupsen wordt geïntensiveerd. Voor een ander deel gaat GK door op de weg, die afgelopen jaar is ingeslagen, en die op het eind geleid heeft tot een aanzienlijk mooiere, maar vooral kwalitatief betere baan. Ook dit jaar worden de leden zo veel mogelijk wekelijks geïnformeerd over alles wat er op en rond de baan speelt. Het wat, hoe en waarom wordt maximaal gedeeld, en waar nodig uitgebreid geduid, zoals de leden het inmiddels gewend zijn.

Wat zijn de overige wetenswaardigheden van deze week?

  • Alex Roovers, die zijn greenkeeperstaken combineerde met het onderhoud van het machinepark, heeft besloten na een lang dienstverband zijn werkzaamheden bij De Oosterhoutse te beëindigen. Alex gaat op zoek naar een andere professionele uitdaging. Alex heeft zijn ontslag vlak voor de feestdagen mondeling ingediend, en bevestigd per 1 februari 2020. De Oosterhoutse geeft zichzelf 2 maanden om een geschikte opvolger te vinden. Er wordt in principe weer een combi invulling voor de functie gezocht: Greenkeeper/mecanicien of mecanicien/greenkeeper. Een vervanger voor Alex wordt gezocht via de sociale media en de huis-aan-huis bladen in de omgeving van Oosterhout. GK/BC bekijken ook nadrukkelijk andere manieren om het vrijgevallen werk middels een andere bedrijfsvoering dan door vervanging van Alex in te vullen. Door het kerstreces, ook in de weekberichten, bereikt jullie deze mededeling nu pas. Het AB rekent hiervoor op jullie begrip. Alex, namens het AB en de leden bedankt voor je jarenlange inzet! Het ga je goed!

  • Als gevolg van het vertrek van Alex worden de standaard, structurele winteronderhoudswerkzaamheden aan het machinepark dit jaar uitbesteed aan de leveranciers van het betreffende materieel.

  • Begin deze week is er ijzersulfaat gespoten tegen de aanwezige en opkomende schimmels op de greens. Tevens wordt er met kleine kruispennen belucht en worden de greens daarna gerold. Het greenoppervlak is tot nu nog redelijk goed, maar deze ingreep is nu echt nodig om de schimmels te bestrijden.

  • De wormenoverlast neemt bijna onacceptabele vormen aan. De overlast is dit jaar extra groot doordat er nog geen echte vorstperiode is geweest. Stevige vorst drijft de wormen diep de grond in, en de overlast start dan weer in de volgende herfst. Deze week probeert GK weer een andere methode om de wormen te bestrijden.

  • De oude poorten tussen de holes 2 en 3 en 6 en 7 worden eind van deze week vervangen door nieuwe. De poorten worden begin volgende week afgesteld en de poortdrangers worden ingeregeld. Tevens vindt er onderhoud plaats aan de eerder geïnstalleerde poorten bij hole 14,15 en 16,17.
  • De waterdoorlatendheid van de voorgreen en de afloop van de green van hole 3 worden middels ploffen en injecteren verbeterd. Middels luchtinjectie wordt de gecompacteerde en met water verzadigde bodem losgemaakt en open geblazen (ploffen). De ontstane ruimte wordt een fractie van een seconde later opgevuld met gemalen perliet, een soort vulkanisch glas. Aldus worden er ondergronds afwateringskanalen gecreëerd tot een werkingsdiepte van maximaal 150 cm. De ingreep staat gepland voor 13 januari. Gedurende de werkzaamheden, die ongeveer een dag gaan duren, zal hole 3 afgesloten zijn. Mogelijkerwijs worden een aantal andere te natte plaatsen ook aangepakt als daar op 13 januari nog tijd voor vrij is.

  • De luchtcompressor voor het schonen van karren en schoenzolen voor de lockerruimte was zondagmiddag weer buiten bedrijf. Voor het eind van de maand worden de nu voorkomende problemen structureel opgelost.

Schroom niet en deel jullie op- en aanmerkingen met de baancommissie via het mailadres: baancommissie@oosterhoutse.nl

Namens het bestuur,

Gerard Malcontent