Update van baan-en-werkzaamheden

Beste Leden,

Wat zijn de wetenswaardigheden voor deze week? 

 • Beluchtingsproces op greens nogmaals uitgelegd.

     Het blijkt dat er behoefte is om het totale proces nogmaals te preciseren en duidelijk te maken dat de voortgang zeer

     beïnvloed wordt door de weersomstandigheden en meer dan 1 dag neemt.

     De belangrijkste voorwaarde om aan het beluchtingstraject te beginnen is dat de greens absoluut droog moeten zijn om te

     kunnen bezanden en her-bezanden. De typische procesgang heeft de volgende elementen:

  • Beluchten met holle pennen. De pennen trekken kolommetjes (cores) van gras, vilt en zand naar het oppervlak en laten die achter op het greenoppervlak
  • De cores opzuigen en als resultaat blijft er een greenoppervlak over met beluchtingsgaten
  • Dresszand aanbrengen
  • Vegen met vaste borstels
  • Borstelen met rolborstel
  • Beregenen om zand in de beluchtingsgaten te laten inklinken of normale regen het werk laten doen
  • Green laten drogen
  • Dunne laag dresszand aanbrengen
  • Struisgras zaaien
  • Vegen met vaste borstels
  • Bemesten en beregenen
  • Dun of lokaal bezanden
  • Borstelen met rolborstel
  • Greens een voor een nalopen om zeker te stellen dat alle beluchtingsgaten tot de juiste hoogte gevuld zijn. Dit is afgelopen maandag gebeurd. Zo niet dan bovenstaande stappen van green laten drogen, licht bezanden, vegen, borstelen en beregenen herhalen op de gehele green of gedeeltelijk handmatig waar het nog specifiek nodig is. Bij droog weer en droge greens is de verwachting dat alle greens aanstaande vrijdag klaar zullen zijn.
  • Tussentijdens worden de greens indien nodig gemaaid en gerold

    Bovenstaande stappen maken duidelijk dat dit een proces is dat niet in een dag of in een keer afgerond kan worden. De

    meeste leden zullen dan ook begrijpen, dat je gedurende enkele dagen en in het slechtste geval weken

    geconfronteerd  wordt met een greenoppervlak met een mindere balrol en geheel of gedeeltelijk gevulde beluchtingsgaten!

    Met het huidige groeizame weer “spuit” het gras de grond uit en is de verwachting dat over één tot twee weken je niet meer

    ziet dat er ooit een beluchtingsproces is uitgevoerd. Dit geldt overigens niet voor de greens van 3 en 6!

 • De overlast van de zandhoopjes veroorzaakt door wormen is inmiddels behandeld met een wormenbestrijdingsmiddel met een vooralsnog teleurstellend resultaat.  Greenkeeping gaat de behandeling nu nog een keer uitvoeren en als dit nog niet werkt de zandhoopjes overlast enkele malen per week waar nodig borstelen als er niet gemaaid wordt.
 • De aanleg van de bunkers op de par-3 baan wordt op z’n laatst begin volgende week afgerond. De bunkermatten zijn gelegd, de bunkers worden gereed gemaakt om het bunkerzand aan te brengen en de randen worden met graszoden afgewerkt.

Schroom niet en deel jullie op- en aanmerkingen met de baancommissie via het mailadres: baancommissie@oosterhoutse.nl

Namens het bestuur,

Gerard Malcontent

 

 

naar boven