Het gras spuit de grond uit; afgelopen week bijna alleen tijd om te maaien!

Nieuws Baan

Beste leden,

Het merendeel van de tijd afgelopen week van het team is besteed aan het maaien van afslagplaatsen, fairways, voorgreens en natuurlijk de greens. GK is in blijde afwachting van de robotmaaier, die midden mei door de Enk B.V. geleverd gaat worden.  Er is gekozen voor een leaseconstructie voor de robot, die ingebouwd wordt in een van onze eigen fairwaymaaiers. Verdere informatie over de effectiviteit, efficiëntie en werkmethode van de robotmaaier in het veld en hoe deze zich verhoudt tot spelers in de baan en omgekeerd volgt later.

Wat zijn de verdere wetenswaardigheden van deze week?

  • Alle bunkerranden zijn strak afgestoken, waar nodig is bunkerzand bijgevuld, en de opstaande kanten en bunkermatten zijn geschoond van doorgroeiend onkruid.
  • Zelfs de semi-rough is al 2 keer gemaaid. Dit ondanks het feit, dat het de afgelopen weken uitermate droog is geweest.
  • Ook de amazone maaier/klepelaar is alweer voor het eerst ingezet om de plaatsen met name achter de greens, waar het gras nu al te hoog staat aan te pakken en het maaisel te verwijderen.

Blijf allemaal gezond!

Schroom niet en deel jullie op- en aanmerkingen met de baancommissie via het mailadres: baancommissie@oosterhoutse.nl

Namens het bestuur,
Gerard Malcontent