Business Club kalender

Business Club Kalender 2023

Wedstrijd:   Start wedstrijd:
Businesswedstrijd
donderdag 9 maart
9 holes shotgun 15:30 uur
Businesswedstrijd
maandag 17 april
9 holes shotgun 16:00 uur
Businesswedstrijd
maandag 15 mei
9 holes shotgun 16:00 uur
Businesswedstrijd
donderdag 29 juni
Business Open 18 holes shotgun 13:00 uur
Businesswedstrijd
donderdag 13 juli
9 holes shotgun 16:00 uur
Businesswedstrijd 
maandag 28 augustus
9 holes shotgun 16.00 uur
Businesswedstrijd
maandag 18 september
9 holes shotgun 16:00 uur
Business Club Trofee
vrijdag 6 oktober
Business Trofee 18 holes shotgun 13:00 uur
Businesswedstrijd
maandag 20 november
9 holes starttijden 13:00 uur
Businesswedstrijd
woensdag 20 december
9 holes starttijden 13:00 uur