Baannieuws en werkzaamheden

Plaatsen van de bal – een kleine herinnering van de HRC!

Nieuws Baan

Beste leden,

Ook al is het deze winter geen echte winter, tot eind april geldt op de fairways en nog korter gemaaide gedeelten (zoals de voorgreens) "plaatsen". 
Met de komst van de nieuwe golfregels, een jaar geleden, is de afstand voor "plaatsen" vergroot van 15 cm (hoogte van een scorekaart) naar één stoklengte (zoals bij elke andere "gratis" relief). 
Dat geeft spelers meer kans een mooie “plaats-plaats” te vinden. Je kunt daarbij profiteren van het werk van onze uitbundig aanwezige regenwormen. Je mag de bal namelijk plaatsen op een daarvoor uitnodigend wormenhoopje. Een wormenhoopje is, net als losse bladeren, een los natuurlijk voorwerp - en een gratis natuurlijke tee. Goed kijken kan dus lonen!
Plaatsen naast een hoopje zand blijft natuurlijk ook toegestaan.
 
Wat zijn de overige wetenswaardigheden van deze week?

  • Ook de storm Dennis van afgelopen weekeinde heeft weer enige schade opgeleverd, die wederom is opgeruimd. De ingestorte schuilhut bij hole 15/16 is de meest opvallende schade. De schuilhut wordt zo snel mogelijk vervangen. Ook de schade aan de mast met sirenes en lampen aan het clubhuis is hersteld.

  • De vertegenwoordiger van het bedrijf TFI, dat de voorgreen van hole 3 geploft heeft, is net als GK (en spelers) tevreden over het resultaat. Later dit jaar komen nog een aantal kritische, te natte plaatsen in aanmerking voor eenzelfde behandeling. Er wordt gedacht aan de voorgreen van hole 4 en 6, rechts van de green van hole 4, en eventueel de rechter green-helft van hole 6. Het al dan niet doorgaan hangt af van het gegeven of er in het derde kwartaal nog financiële ruimte is voor een dergelijke ingreep. Anders wordt de ingreep verplaatst naar het begin van 2021.
  • Het jaarlijks verplichte snoeien en rooien in de ECO-zone zoals opgenomen in beheersplan van Staats Bosbeheer staat voor deze week op de planning. Met name het vrijmaken van de poelen, zodat zonlicht het wateroppervlak kan verwarmen is een belangrijke prioriteit.
  • De heuvel achter de green van hole 14 wordt klaargemaakt voor het geplande plantwerk van bomen en struiken.
  • De parkeerplaats wordt geschoond door van Helvoirt.
  • Er staan beluchtingswerkzaamheden voor afslagplaatsen en voorgreens gepland. Het doorgaan ervan hangt af van de hoeveelheid voorspelde regenval. Bij te veel regen wordt de ingreep verplaatst naar een gunstiger tijdstip.
  • In de afgelopen weken zijn een aantal looppaden aangepakt, waar geregeld plassen de doorloop hinderen. Dit opknapwerk wordt verder doorgezet.
  • Woensdag 19 feb staat weer een inspectie gepland van de plaatsen waar middelen zijn toegepast om de wormen te verdrijven. Hopelijk is het dan mogelijk om op basis van de resultaten een definitieve keuze te maken van de meest effectieve behandelingsmethode. Deze wordt vervolgens in het najaar ingezet op alle bekende plaatsen met wormenoverlast.

Schroom niet en deel jullie op- en aanmerkingen met de baancommissie via het mailadres: baancommissie@oosterhoutse.nl

Namens het bestuur,
Gerard Malcontent