Baansluiting – Greenkeeping werkt “ongestoord” door!

Nieuws Baan

Beste leden,

Helaas is de baan door de huidige situatie rond de coronavirusuitbraak  gesloten. GK werkt uiteraard gewoon door. Het benodigde werk kan als gevolg van de baansluiting meer effectief en efficiënt uitgevoerd worden:-)….en uiteraard is de voortgang iets minder essentieel…..

Wat zijn de overige wetenswaardigheden van deze week?

  • Komende week zou een 2de zomerkracht van Schotse origine zijn tijdelijke werkzaamheden op De Oosterhoutse aanvangen. Er is nu besloten om het begin van het contract voor onbepaalde tijd uit te stellen. De onzekerheid rond de ontwikkelingen van het coronavirus en ook de daarbij behorende inkomstenderving voor De Oosterhoutse maken het noodzakelijk om voorlopig de hand op de knip te houden.
  • Een aantal geplande investeringsbeslissingen zijn al eerder dit jaar geïnitieerd en de verplichtende verbintenissen zijn met de leveranciers aangegaan. De installatie van het hekwerk op de Driving Range (DR) en van LED-verlichting op de parkeerplaats, het oefengebied en een deel van de DR gaat dan ook gewoon door. Essentiële ingrepen in de beregeningsinstallatie zijn andere voorbeelden, die uitgevoerd moeten worden. Alle andere geplande niet cruciale investeringen worden tijdelijk geparkeerd.
  • Deze week verzorgt Smits Beregening B.V., afhankelijk ook weer van het coronavirus, naast de hierboven vermelde ingrepen ook, dat de beregeningsinstallatie weer opgestart wordt. Ongetwijfeld zal er winterschade ontstaan zijn, die na druktesten in het veld gerepareerd zal moeten worden.
  • De aangekondigde snoeiwerkzaamheden aan een aantal bomen met de inzet van een boomklimmer zijn afgelopen week afgerond.
  • Het groot onderhoud van de baan, met name van de greens, dat normaal gepland staat na afronding van de NGF-competitie, wordt in tijd naar voren gehaald. Prikken, doorzaaien, bezanden, vegen en rollen kan, nu de baan gesloten is, ongestoord en zorgvuldig uitgevoerd worden. Een voorwaarde is wel dat er voldoende beregend kan worden.
  • De afronding van het plaatsen van additionele masten en het richten van de nieuwe LED-verlichting staat nu gepland voor 24 en 25 maart. Uiteraard is dit afhankelijk van de ontwikkelingen rond de uitbraak van het coronavirus.
  • Door het stormachtige weer van de afgelopen weken ligt de baan bezaaid met afgebroken takken en twijgen. GK gaat deze ruimen, zodat de baan bij heropening weer spic-en-span opgeleverd wordt.
  • Het profiel rond een aantal greens is tijdens de bunkerrenovatie ook aangepast. Het weer was bij oplevering niet optimaal meer om overal de benodigde grasmatten te leggen. Nu het droger is geworden en de temperatuur zich in de juiste richting ontwikkelt, gaat dit, afhankelijk van ernst van de te verwachten nachtvorst, deze of volgende week alsnog gebeuren.

Blijf allemaal gezond en zorg goed voor elkaar!!

Schroom niet en deel jullie op- en aanmerkingen met de baancommissie via het mailadres: baancommissie@oosterhoutse.nl

Namens het bestuur,
Gerard Malcontent