Hekwerk op de DR geplaatst; Segers en overige buren beter beschermd!

Nieuws Baan

Beste leden,

Afgelopen week is er een enorm hekwerk geplaatst aan de linkerzijde van de DR door de Fa. Paaijmans B.V. Het net is 16,5 m hoog en 75 m lang en bestaat uit 5 segmenten (6 palen) en 2 schoorlijnen.

Waarom niet hoger, bijv. 20m? Een van de redenen is uiteraard de benodigde investering, die dan 1.1/2 x zo hoog zou zijn geweest. Belangrijker misschien is wel, dat bij een dergelijke hoogte dan wettelijk een lierinstallatie benodigd is om het net te laten zakken bij een windkracht > 8 bft. Het laten zakken en weer ophijsen van het net is een zeer arbeidsintensief werk, waarbij in de meeste gevallen de leverancier betrokken moet zijn, waar natuurlijk weer een prijskaartje aan zou hangen. Bovendien komt het regelmatig zakken en hijsen van het net uiteraard de levensduur niet ten goede.

Biedt 16,5 m hoogte een afdoende bescherming? Er zal ongetwijfeld, incidenteel ongewild, nog wel eens bal over het net geslagen worden, maar de intensiteit zal beduidend minder zijn dan nu, is de verwachting. Met het nieuwe, geïnstalleerde net hoopt iedereen, dat gebruikers van de DR-faciliteiten zich nog steeds aan het oefenadvies van Jeroen houden om de oefenballen gericht op de uitgezette denkbeeldige fairway te blijven slaan. Aan een wedstrijdje, wie er toch nog over het net kan slaan zit niemand, en zeker Segers Transport niet, te wachten. 

Het bestaande hekwerk van 8 m hoog dat nu achter het nieuwe net staat wordt verwijderd en opgeslagen voor eventueel toekomstig gebruik elders in de baan.

Enige foto’s en video, die een indruk geven van de werkzaamheden:

Wat zijn de overige wetenswaardigheden van deze week?

  • Door de tijdelijke sluiting van de baan, en het afgelasten van de competitie, is besloten aan de achterkant van de greens van hole 1, 7 en 13 gras in te zaaien in plaats van grasmatten te leggen, zoals oorspronkelijk gepland. Het gras heeft nu zonder bespeling tijd om te groeien en, misschien nog wel belangrijker, wordt er weer wat geld bespaard.
  • Een manier om de engerlingen te bestrijden is via inzet van de sluipwesp. Om goed te gloriëren heeft de sluipwesp een ruime en nabije beschikbaarheid nodig van de Wilde Peen (Daucus Carota), een schermbloemige. GK heeft deze zaailing afgelopen week uitgebreid gezaaid achter hole 2 van de Academy baan, rond de afslagplaats van hole 2 en links van de dames afslagplaats van hole 11 van de 18-holes baan.
  • De tijd van overlast door processierupsen breekt langzaam weer aan. GK hanteert hetzelfde indicatiemechanisme als in vorige jaren met een rood-wit lint rond de eiken waar processierupsen gespot zijn. Vooralsnog worden de rupsen in de planning biologisch bestreden door van Helvoirt op 20 of 21 april.

Blijf allemaal gezond!

Schroom niet en deel jullie op- en aanmerkingen met de baancommissie via het mailadres: baancommissie@oosterhoutse.nl

Namens het bestuur,
Gerard Malcontent