Agenda items aanpassen

Kalenderitem-id:200704
Agendadatum:
Soort wedstrijd of activiteit:
Handicap:
Holes:
Bijzonderheden:
Organisatie:
Categorie: kalender
homegasten
homeleden
wedstrijdcommissie
damescommissie
herencommissie
jeugdcommissie
seniorencommissie
technischecommissie
nieuweledencommissie
sponsorcommissie
HRC
SGO
De Oosterhoutse
Teesluiting:
  Cancel

 

Basisformat:

Tee 1 gesloten van 08.15 - 11.00 uur

Als er meer tekst nodig is, dan kan een tweede en eventueel derde regel worden gemaakt, door voorafgaande regel af te sluiten met <BR>.

Per regel niet meer dan 45 tekens.

Tekst voor halve shotgun:

Hole 1 t/m 9 om 13.15 verlaten. Dicht tot 14.00 uur.
Daarna hole 1 wederom dicht van 15.30 – 19.00 uur, i.v.m. doorgang halve shotgun.