Presentaties vergaderingen

Beste Leden,

Zoals eerder via de mail is medegedeeld wordt er, door de huidige overheidsmaatregelen wegens corona, morgen geen ALV gehouden.

Om jullie toch goed te informeren over de stand van zaken is er op de website (eerste inloggen, dan bij info leden/bibliotheek/vergaderingen 2020) een presentatie geplaatst. Zowel bij OGC als bij SGO is dat het geval en we hopen jullie daarmee weer goed op de hoogte te hebben gebracht van de stand van zaken.

Bekijk presentatie De Oosterhoutse

Bekijk presentatie Stichting Golfsport Oosterhout

Het bestuur zal op de najaarsvergadering verantwoording afleggen van het door haar gevoerde beleid en genomen beslissingen in de corona-crisis.

Namens het bestuur,
Lootje Pols